Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - 335 - Draft report Competition policy - annual report 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  AMENDMENTS 204 - 468 - Draft report Credit servicers and credit purchasers

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 282 - Návrh zprávy Bankovní unie - výroční zpráva za rok 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 99 - Návrh stanoviska Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019

10-12-2019 ECON_AM(2019)644953 PE644.953v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 25 - Návrh stanoviska Absolutorium za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644878 PE644.878v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 21 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644879 PE644.879v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 26 - Návrh stanoviska Absolutorium 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644880 PE644.880v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 312 - Návrh zprávy Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2018

15-11-2019 ECON_AM(2019)643166 PE643.166v02-00
ECON

Costas MAVRIDES