Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646854 PE646.854v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646855 PE646.855v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646856 PE646.856v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

17-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v02-00
ECON

Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2020

09-01-2020 ECON_PR(2020)645031 PE645.031v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-01-2020

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 19-12-2019

NÁVRH ZPRÁVY o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

26-11-2019 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-01-2020

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky

26-11-2019 ECON_PR(2019)644767 PE644.767v01-00
ECON

Inese VAIDERE