Otázky položené ECB a SRB


Podle článků 140 a 141 jednacího řádu může kterýkoli poslanec položit otázky k písemnému zodpovězení Evropské centrální bance, předsedovi Rady dohledu ECB (týkající se jednotného mechanismu dohledu) a předsedovi Jednotného výboru pro řešení krizí (týkající se jednotného mechanismu pro řešení krizí). Za tímto účelem je třeba dodržovat pokyny stanovené v příloze II jednacího řádu.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646836 PE646.836v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646837 PE646.837v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Assessment of helicopter money

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646842 PE646.842v01-00
ECON

Philippe LAMBERTS

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU