Please fill this field

Slyšení

Výbor může uspořádat slyšení odborníků, pokud takové slyšení považuje za důležité pro úspěšný výkon své práce týkající se určitého tématu. Slyšení mohou také uspořádat společně dva nebo více výborů. Většina výborů pořádá pravidelná slyšení, protože jim umožňují vyslechnout odborníky a diskutovat o klíčových otázkách. Na této stránce naleznete všechny dostupné informace, které se týkají slyšení ve výborech, včetně programů a příspěvků přednášejících.

EMPL-LIBE joint hearing on “Consequences and lessons from the COVID-19 crisis for people living in residential institutions: a social and human rights perspective”. The EMPL and LIBE committees will hold a hearing, introduced by EMPL Chair Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ and LIBE Chair Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, with experts, Commission Vice-President Dubravka ŠUICA and Commissioner Helena DALLI.