Nejnovější události

What's new?

28-01-2020 - 10:47
Calender red and grey

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

28-01-2020 - 09:40
EMPL Schůze
27-01-2020 - 16:11
EMPL ECON Schůze
23-01-2020 - 09:05
EMPL Schůze

Uvítání

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

Výbor EMPL je příslušný pro politiku zaměstnanosti a pro všechny aspekty sociální politiky, včetně pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociálního začleňování a sociální ochrany; dále pro volný pohyb pracovníků a důchodců; práva pracovníků; opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti; Evropský sociální fond; politiku odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací; sociální dialog a všechny formy diskriminace jiné než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce. Odpovídáme také za vztahy s pěti agenturami: s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) a s nově vytvořeným Evropským orgánem pro pracovní záležitosti (ELA).

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy