Nejnovější události

Next Committee meeting

23-01-2020 - 10:39
Vote in Committee

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Parlamentní konference s WTO

Příští vysílání

19-02-2020 09:00 / 11:30 INTA
19-02-2020 15:00 / 17:45 INTA
20-02-2020 09:00 / 12:30 INTA

Multimediální Kknihovna

21-01-2020 - 15:07
INTA Schůze
21-01-2020 - 09:04
INTA Schůze
20-01-2020 - 15:02
INTA Schůze

Uvítání

Bernd Lange

Vítejte na internetových stránkách Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).

Zde naleznete pořady jednání, pracovní dokumenty a podrobnosti o aktuálních zprávách a slyšeních.

Evropský parlament hraje rozhodující úlohu při určování obchodní politiky Unie a funguje jako její demokratické svědomí. Naším úkolem je hodnotit veškeré obchodní a investiční dohody EU, kontrolovat činnost Komise před začátkem a během jednání a spolurozhodovat o právním rámci, v němž je obchod uskutečňován. Obchodní dohody a právní akty mohou vstoupit v platnost pouze tehdy, pokud s nimi EP udělí souhlas.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy