Obecné vyhledávání

Vyhledávání

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 27. ledna 2020

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00
JURI

Franco ROBERTI

Stanovisko k právním záležitostem v souvislosti s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému Falešné a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Názor na právní základ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 16. ledna 2020

10-01-2020 JURI_OJ(2020)01-16_1 PE646.766v01-00
JURI

 

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl IV – Soudní dvůr

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00
JURI

Gilles LEBRETON

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 9. ledna 2020

18-12-2019 JURI_OJ(2020)01-09_1 PE645.030v01-00
JURI

 

ZÁPIS - Úterý, 3. prosince 2019

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI