Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Žádost o zbavení Antoniho Comína i Oliverese poslanecké imunity

2020/2025(IMM) Imunita
JURI

příslušný výbor

Žádost o zbavení Carlese Puigdemonta i Casamajóa poslanecké imunity

2020/2024(IMM) Imunita
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

příslušný výbor

Akt o digitálních službách: přizpůsobit pravidla občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

2020/2019(INL) Postup pro legislativní podnět
JURI

Tiemo WÖLKEN [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence

2020/2015(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

příslušný výbor

Systém občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

2020/2014(INL) Postup pro legislativní podnět
JURI

příslušný výbor

Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva

2020/2013(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
JURI

příslušný výbor, posílená spolupráce

Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

2020/2012(INL) Postup pro legislativní podnět
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Ověřování pověřovacích listin

2019/2180(REG) Jednací řád EP
JURI

Lucy NETHSINGHA [Renew]

příslušný výbor

Žádost o zbavení Eleny Yonchevové poslanecké imunity

2019/2155(IMM) Imunita
JURI

Gilles LEBRETON [ID]

příslušný výbor

Žádost o zbavení Gunnara Becka poslanecké imunity

2019/2154(IMM) Imunita
JURI

Andrzej HALICKI [PPE]

příslušný výbor