Nejnovější události

Next PECH committee meetings

03-12-2019 - 13:23
Colours of the EP 2014 activity calendars

Užitečné dokumenty

Příští vysílání

20-01-2020 15:00 / 18:30 PECH
21-01-2020 09:00 / 12:30 PECH
21-01-2020 14:30 / 18:30 PECH

Multimediální Kknihovna

03-12-2019 - 09:51
PECH Schůze
02-12-2019 - 15:07
PECH Schůze
12-11-2019 - 14:39
PECH Schůze

Uvítání

Chris DAVIES

Cílem společné rybářské politiky (SRP) je zajistit, aby byl rybolov provozován udržitelným způsobem a aby byly zachovány rybí populace potřebné pro zaručení jistoty rentabilního odvětví rybolovu a hospodářství pobřežních komunit. Zatímco v některých mořích se daří dosahovat znatelného pokroku, v jiných vodách, například ve Středozemním moři, je situace velmi znepokojivá.

Během tohoto volebního období musíme zajistit, aby zásady SRP byly zachovány a řádně podporovány prostřednictvím nástrojů, jako je Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a předpisy v oblasti kontroly rybolovu. Musíme posílit úsilí o potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a zajistit, aby udržitelnost byla základem partnerství v oblasti rybolovu, která EU vyjednává s ostatními zeměmi.

Občané EU mají právo být pravidelně informováni o procesu tvorby politik. Doufám, že díky této internetové stránce získají přehled o našich každodenních činnostech.

Chris DAVIES

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy