Please fill this field

Pracovní cesty

Výbor se může rozhodnout uspořádat pracovní cestu do členského státu, země mimo EU nebo na mezinárodní konferenci. Pracovní cesty se uskutečňují v rámci výkonu pravomocí svěřených výboru a účastní se jich omezený počet členů výboru. Výbor může také – nejvýše na tři dny – vyslat tříčlennou delegaci do agentur, pro něž je příslušný. Na této stránce naleznete veškeré informace týkající se pracovních cest.