Please fill this field

Setkání s vnitrostátními parlamenty

Výbory Evropského parlamentu mohou vést na úrovni výborů přímý dialog s vnitrostátními parlamenty. Jeho součástí mohou být setkání poslanců vnitrostátních parlamentů a poslanců EP z odpovídajících výborů, na nichž se vede diskuse o tématech společného zájmu.
Na této stránce naleznete všechny dostupné informace o těchto setkáních.