Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  REPORT on competition policy – annual report 2019

26-02-2020 A9-0022/2020 PE641.227v03-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  REPORT on Banking Union – annual report 2019

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00
ECON

Pedro MARQUES

ZPRÁVA o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

ZPRÁVA o ověřování pověřovacích listin

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

POZM. NÁVRHY

ZPRÁVA o návrhu na jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ZPRÁVA o návrhu na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI