Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Studie

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Studie

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Studie

European armaments standardisation
31-10-2018 Studie

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Studie

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Podrobná analýza

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Ve stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Ve stručnosti

EU-Japan cooperation on global and regional security - a litmus test for the EU's role as a global player?
11-06-2018 Podrobná analýza