Nejnovější události

Special Committee on Terrorism

07-01-2019 - 11:25
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) and vice-chairs during the first meeting of the committee

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

Nebyl nalezen žádný dokument

Uvítání

Nathalie Griesbeck, TERR Chair

Vítejte na internetových stránkách zvláštního výboru pro boj proti terorismu!

Evropský parlament se rozhodl zřídit zvláštní výbor pro boj proti terorismu (TERR), kterému mám tu čest předsedat. Činnost výboru, která vyplývá z rozsáhlého a náročného mandátu výboru schváleného na plenárním zasedání dne 6. července 2017, bude zahrnovat konzultace a slyšení s hlavními evropskými institucionálními aktéry a národními experty v mnohých oblastech boje proti terorismu a rovněž s příslušnými subjekty působícími v oblasti předcházení radikalizaci a poskytování pomoci obětem terorismu.

Více podrobností

Pravomoci a úkoly

Kontakty