Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter - annual report 2018

2019/2125(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed om de generelle principper for dens deltagelse i EU-programmer

2019/0164(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0310(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Bilag til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, hvorved der tages hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0033(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0253(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og Malaysias regering

2016/0243(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Partnerskabs- og samarbejdsaftale om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

2016/0055(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Kroatiens, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Rumæniens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0041(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Aftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemslande (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru og Venezuela) på den anden side

2016/0025(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

2014/0270(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg