Mødekalender

Herfra har du adgang til kommende møder vedrørende udvalgsvirksomhed efter udvalg og mødetype. En langtidskalender er også til rådighed.

Se mødedokumenterne for yderligere oplysninger.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

23-09-2019

14:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinært møde

+ FEMTE MØDE I GRUPPEN FOR FÆLLES PARLAMENTARISK KONTROL AF DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR RETSHÅNDHÆVELSESSAMARBEJDE (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinært møde

+ FEMTE MØDE I GRUPPEN FOR FÆLLES PARLAMENTARISK KONTROL AF DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR RETSHÅNDHÆVELSESSAMARBEJDE (EUROPOL)

24-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinært møde

+ FEMTE MØDE I GRUPPEN FOR FÆLLES PARLAMENTARISK KONTROL AF DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR RETSHÅNDHÆVELSESSAMARBEJDE (EUROPOL)

24-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Økonomi- og Valutaudvalget

23-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

23-09-2019

15:00

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Udvalget om International Handel

23-09-2019

17:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Budgetudvalget

24-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Koordinatorer

24-09-2019

11:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

24-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Transport- og Turismeudvalget

24-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Koordinatorer

+ TRAN KOORDINATORMØDE

24-09-2019

10:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

17:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Koordinatorer

+ TRAN KOORDINATORMØDE

Fiskeriudvalget

24-09-2019

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

24-09-2019

14:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

Kultur- og Uddannelsesudvalget

24-09-2019

11:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinært møde

24-09-2019

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinært møde

Budgetkontroludvalget

25-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

25-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE

26-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinært møde

+ ORDINÆRT MØDE