Udkast til udtalelse


Et udkast til udtalelse er et dokument udarbejdet af det medlem, der udpeges som ordfører for udtalelsen, og som derefter forelægges det rådgivende udvalg for mulig ændring og sættes til afstemning.
Når der er tale om lovgivningsmæssige betænkninger består udkastet til udtalelse af ændringsforslag til ændringer til Kommissionens lovforslag eventuelt ledsaget af korte begrundelser. Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, består udkastet til udtalelse af forslag, som, hvis de vedtages, videresendes til det korresponderende udvalg, der udarbejder betænkningen, med henblik til optagelse heri. Denne side viser udkastene til udtalelse, før der stemmes om dem i de rådgivende udvalg.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641171 PE641.171v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641172 PE641.172v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Frist for ændringsforslag : 09-09-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Frist for ændringsforslag : 05-09-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Frist for ændringsforslag : 09-09-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Frist for ændringsforslag : 06-09-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

26-07-2019 TRAN_PA(2019)639932 PE639.932v01-00
TRAN

Daniel FREUND

Frist for ændringsforslag : 09-09-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Frist for ændringsforslag : 05-09-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Frist for ændringsforslag : 13-08-2019