Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 416 - Udkast til betænkning Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2020

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 335 - Udkast til betænkning EU's konkurrencepolitik - årsberetning 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

ÆNDRINGSFORSLAG 204 - 468 - Udkast til betænkning Kreditservicevirksomheder og kreditkøbere

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 282 - Udkast til betænkning Bankunionen - årsberetning 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 99 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter – årsberetning 2019

10-12-2019 ECON_AM(2019)644953 PE644.953v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 25 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644878 PE644.878v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 21 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644879 PE644.879v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 26 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644880 PE644.880v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON