Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

2019/0818(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ECON

korresponderende udvalg

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

2018/0006(CNS) * Høringsprocedure
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene

2019/2921(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 39 og IFRS 7 og 9

2019/2912(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ECON

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ECON

korresponderende udvalg

Fremskyndet udenretslig fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse

2018/0063B(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

korresponderende udvalg

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

2019/0817(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed

2019/2889(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Bankunionen - årsberetning 2019

2019/2130(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

korresponderende udvalg

Konkurrencepolitik - årlig beretning

2019/2131(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

korresponderende udvalg