Seneste nyt

What's new?

21-02-2020 - 10:32
Calender red and grey

Højdepunkter

Seneste pressemeddelelser

  Discussions kick off among MEPs and national MPs on economic governance

19-02-2020
EMPL ECON

MEPs and members of national parliaments kicked off their two-day yearly gathering on Tuesday, dedicated to discussing EU economic governance.

 

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

20-02-2020 - 09:06
EMPL Møde
18-02-2020 - 17:23
EMPL Møde
17-02-2020 - 16:04
EMPL Møde

Velkomstord

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Velkommen til webstedet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

EMPL-Udvalget er ansvarligt for beskæftigelse og alle aspekter af socialpolitik, herunder arbejdsvilkår, social sikring, social inklusion og social beskyttelse; den frie bevægelighed for arbejdstagere og pensionister; arbejdstagernes rettigheder; foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; Den Europæiske Socialfond; erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer; dialogen mellem arbejdsmarkedets parter; og alle former for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn. Vi har også ansvaret for forbindelserne med fem agenturer: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF og den nyoprettede europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (ELA).

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links