Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail, downloades og gemmes.

Næste møder


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Dagsorden


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
Gender Mainstreaming Network

Dagsorden


Brussels : ASP - A1G-3

Koordinatorer


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
Interparliamentary committee meeting on Eliminating Violence against Women

Dagsorden


Brussels : PHS - P1A002

Fælles møde
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Interparliamentary committee meeting on Eliminating Violence against Women


Brussels : PHS - P1A002

Fælles møde
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Interparliamentary committee meeting on Eliminating Violence against Women


Brussels : PHS - P1A002

Fælles møde
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Interparliamentary committee meeting on Eliminating Violence against Women


Brussels : ASP - A5G-2

Arbejdsgruppe
Working Group on the European Institute for Gender Equality (EIGE)


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde