Generel søgning

Søg

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 27. januar 2020

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00
JURI

Franco ROBERTI

Udtalelse om retlige aspekter af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) og ophævelse af fælles aktion 98/700/RIA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. januar 2020

10-01-2020 JURI_OJ(2020)01-16_1 PE646.766v01-00
JURI

 

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion IV – Domstolen

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00
JURI

Gilles LEBRETON

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 9. januar 2020

18-12-2019 JURI_OJ(2020)01-09_1 PE645.030v01-00
JURI

 

PROTOKOL - Tirsdag den 3. december 2019

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI