Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 19. februar 2020 - Torsdag den 20. februar 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 13. februar 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00
REGI

 

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Udtalelse om forslag til beslutning af Younous Omarjee om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, jf. forretningsordenens artikel 143

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  AMENDMENTS 1 - 124 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00
REGI

Francesca DONATO

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

PROTOKOL - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00
REGI

 

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Frist for ændringsforslag : 23-01-2020

  AMENDMENTS 1 - 42 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR