Understøttende analyser

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

20-02-2020 - 15:10
TRAN Møde
20-02-2020 - 14:06
LIBE Møde
20-02-2020 - 11:11
LIBE Møde

Andre kilder

Workshopper

Workshops giver medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål om og udveksle synspunkter med eksperter om emner i forbindelse med parlamentets arbejde eller aktuelle emner.

Emneblade om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakter

Temadepartementer

  • Økonomisk og Videnskabelig Politik
  • Udvalg: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Struktur- og Samhørighedspolitik
  • Udvalg: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender
  • Udvalg: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Budgetanliggender
  • Udvalg: BUDG-CONT
  • Eksterne forbindelser
  • Udvalg: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste