Συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ'' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

AFCO Banner for ICM 9.11

AFCO, in cooperation with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for Relations with national Parliaments, is inviting Members of national Parliaments of the EU Member States to attend a virtual Interparliamentary Committee Meeting (ICM) to exchange views on the expectations of National Parliaments for the Conference on the Future of Europe.

AFCO, in cooperation with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for Relations with national Parliaments, is inviting Members of national Parliaments of the EU Member States to attend a virtual Interparliamentary Committee Meeting (ICM) to exchange views and reflect on the European electoral law and on the provisions governing the right of inquiry. The meeting will be webstreamed.