Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Τελευταία νέα

Next AFCO Committee Meeting - 27 & 28 January 2021

21-01-2021 - 11:58
The next AFCO committee meeting is scheduled to be held on 27 and 28 January 2021 from 13:45 to 15:45 and 9:00 to 11:15, respectively. It will be held in Jozsef Antall (6Q1) and via remote participation.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση