Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Τελευταία νέα

Ευρωπαϊκές εκλογές 2024 - 6 έως 9 Ιουνίου 2024

23-05-2024 - 16:53

Κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νεοεκλεγέντες βουλευτές, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τους πολίτες της ΕΕ έως το 2029, θα συνεδριάσουν τον Ιούλιο για να εκλέξουν τον ή την Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Κοσμήτορες του Κοινοβουλίου. Θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση των μονίμων επιτροπών και των υποεπιτροπών του Κοινοβουλίου, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Στη συνέχεια, οι επιτροπές θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες συνεδριάσεις τους για να εκλέξουν αντιστοίχως τους προέδρους και αντιπροέδρους τους.

Activity report

The AGRI Activity Report lists all of the legislative and non-legislative activities and initiatives carried out by the committee during the 9th term.

Fact Sheets on the EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Supporting Analyses

prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας