Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Μη χάσετε:

2023 Sweden Presidency of the European Council official logo
25-01-2023 - 11:34

On 30-31 January, the Committee on Agriculture and Rural Development will discuss the priorities of the Swedish Presidency in the field of agriculture and the CAP national Strategic Plans.

‘Save bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture 
for a healthy environment’
25-01-2023 - 11:33

On Tuesday 24 January, the ENVI and AGRI Committees, in association with the Committee on Petitions held a public hearing on the European Citizens' Initiative (ECI) "Save bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment".

Fact Sheets on the EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Supporting Analyses

prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας