Διοικητικό δίκαιο της ΕΕ

αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το διοικητικό δίκαιο της ΕΕ

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο 166 πλήρεις ηλεκτρονικές απαντήσεις από 20 κράτη μέλη της ΕΕ. 155 απαντήσεις προήλθαν από μεμονωμένα άτομα και 11 από οργανισμούς.

Οι μεμονωμένες απαντήσεις, με εξαίρεση 44 ερωτηθέντες που δεν επιθυμούσαν να δημοσιοποιηθούν οι συνεισφορές τους, δημοσιεύονται παρακάτω.

Η συγκεφαλαιωτική έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των απαντήσεων που έχουν ως τώρα υποβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων πορισμάτων και των βασικών τάσεων που προκύπτουν από τη διαβούλευση.

Η συγκεφαλαιωτική έκθεση, μεταφρασμένη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, θα διατίθεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2018 στην ιστοσελίδα αυτή.

Λεπτομερής έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2018.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στην έρευνα αυτή.