Ανακοινωθέντα Τύπου

Press Officer for Special Committee on Beating Cancer (BECA): Dana POPP

Contact details:

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε το κείμενο με τις τελικές συστάσεις του, με στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου.

On 16 February 2022, Parliament’s plenary adopted its final proposals on how to strengthen the EU’s role in the fight against cancer. They include the following:

Parliament’s Special Committee on Beating Cancer adopted its final proposals on how to strengthen the EU’s role in the fight against cancer.

During a two-day mission to WHO, IARC and other cancer excellence centres, a delegation of the Special Committee on Beating Cancer called for coordinated efforts in the fight against cancer.

The findings and recommendations of the BECA survey reveal important lessons on how to make EU health systems more resilient in order to ensure continuity of cancer care at all times.

On the eve of World Cancer Day, Parliament’s Special Committee on Beating Cancer (BECA) backs EU wide effort to beat cancer.

Σε ανταλλαγή απόψεων με την επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν τις προτεραιότητές τους για το μελλοντικό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρώπη.

On Wednesday, Parliament’s new special committees, subcommittee and committee of inquiry held their constitutive meetings and elected their chairs and vice-chairs.

New special committee elects MEP Bartosz Arłukowicz as Chair, as well as the four Vice-Chairs.