Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Συντονιστές
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ