Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Τελευταία συνοπτικά πρακτικά

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

08-04-2020 BUDG_PV(2020)03-02-1 PE648.512v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

04-03-2020 BUDG_PV(2020)02-17-1 PE648.373v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

20-02-2020 BUDG_PV(2020)01-22-1 PE646.967v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

24-01-2020 CJ16_PV(2020)01-13-1 PE646.805v01-00 BUDG ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00 BUDG CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

14-11-2019 BUDG_PV(2019)11-06-1 PE643.094v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

24-10-2019 BUDG_PV(2019)10-14-1 PE642.949v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

23-10-2019 BUDG_PV(2019)09-30-1 PE642.864v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

07-10-2019 BUDG_PV(2019)09-24-1 PE641.265v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

17-09-2019 BUDG_PV(2019)09-03-1 PE641.073v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

01-08-2019 BUDG_PV(2019)07-22-1 PE639.936v01-00 BUDG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

31-07-2019 BUDG_PV(2019)07-10-1 PE639.788v01-00 BUDG