Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Προϋπολογισμών

12-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

12-12-2019

11:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ Συντονιστές

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

12-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A5G-2

+ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ OLAF

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

12-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

16-12-2019

19:00

Στρασβούργο : WIC - WIC200

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ AFET/DEVE/DROI ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΜΗΘΕΝΤΑ/ ΤΟΥΣ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

16-12-2019

19:00

Στρασβούργο : LOW - N1.3

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ENVI

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

16-12-2019

19:30

Στρασβούργο : LOW - N1.4

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

06-01-2020

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

09-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

16-01-2020

09:00

Στρασβούργο : LOW - N1.3

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Meeting with Dunja Mijatović, Commissioner on Human Rights, Council of Europe

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

20-01-2020

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση