Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

18-07-2019

09:00

Στρασβούργο : LOW - S4.1

+ Συντονιστές

+ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Επιτροπή Προϋπολογισμών

22-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

22-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

22-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

22-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Αλιείας

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

23-07-2019

09:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

23-07-2019

10:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ