Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

18-09-2019

09:00

Στρασβούργο : PFL - F-01401

+ με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

+ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ IMCO

Επιτροπή Προϋπολογισμών

18-09-2019

11:15

Στρασβούργο : PFL - F-01401

+ με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

+ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ BUDG

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

19-09-2019

09:00

Στρασβούργο : WIC - WIC200

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Extraordinary meeting TRAN

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

23-09-2019

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

+ Συνεδρίαση του προσωπικού

+ ESF+

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

23-09-2019

14:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

23-09-2019

16:45

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Συντονιστές

+ TRAN Coordinators' meeting

24-09-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

17:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Συντονιστές

+ TRAN Coordinators' meeting

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Προϋπολογισμών

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Συντονιστές

24-09-2019

11:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING