Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

18-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

18-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

18-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

18-11-2019

18:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Συντονιστές

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

18-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

18-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

19-11-2019

11:30

Λουξεμβούργο : SCH - L6A100

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

20-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - PHSHEM

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

21-11-2019

14:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

25-11-2019

19:00

Στρασβούργο : WIC - WIC200

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Joint AFET/DEVE/DROI Committee meeting with the 2018 Sakharov Prize Laureate Mr Oleg Sentsov

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

25-11-2019

19:00

Στρασβούργο : LOW - S1.5

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Vote - Consent on the agreement on the tariff rate quota for US imports of high-quality beef