Συμπληρώστε αυτό το πεδίο

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Τελευταία νέα

Next CULT Committee meeting: 27 September 2021.

01-09-2021 - 17:01
blackboard with Bonne rentrée written on it blackboard with Bonne rentrée written on it
Bonne rentrée © Image used under the license of Adobe Stock

In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current precautionary measures do not affect work on legislative priorities.

Core activities are maintained to ensure the smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions. The meetings allow for remote participation in a virtual environment.

Following these decisions, the next CULT Committee meeting with remote participation will take place on:

Monday 27 September 2021

Μη χάσετε:

different sports equipment
01-09-2021 - 08:59

On 31 August, the CULT Committee discussed the draft report on "EU sports policy: assessment and possible ways forward".

different kind of sports
23-08-2021 - 14:08

During the CULT Committee meeting on Tuesday 22 June, the Policy Department B presented the study on “EU sports policy: assessment and possible ways forward”. The presentation was followed by an exchange of views.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας