Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε έγγραφα κατά επιτροπή, είδος εγγράφου (έκθεση, γνωμοδότηση, τροπολογίες, πρακτικά, σχέδιο ημερήσιας διάταξης κ.λπ.), διαδικασία, αριθμό PE, αριθμό Α, συγκεκριμένη λέξη στον τίτλο ή το κείμενο, καθώς και με οποιονδήποτε συνδυασμό των μεθόδων αυτών.
Όλα τα έγγραφα προηγούμενων κοινοβουλευτικών περιόδων που δημοσιεύτηκαν πριν από το 2019 διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο, ενώ τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν πριν από το 2014 διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

PE -
A9 -
/