Σχέδια εκθέσεων


Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σχέδια εκθέσεων, πριν τροπολογηθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια εκθέσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639854 PE639.854v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639856 PE639.856v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639857 PE639.857v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Railways for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639858 PE639.858v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639859 PE639.859v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639865 PE639.865v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639871 PE639.871v01-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639875 PE639.875v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639878 PE639.878v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2020