Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

DROI

Public hearing on authoritarianism and shrinking space for freedom of expression, press freedom and human rights defenders, with case studies on China, Egypt and Russia

DROI

This hearing will examine the state of international law on freedom of thought, conscience and religion and study lessons learned from past policies and actions that have contributed towards its protection. Participants will also discuss best practices of interreligious dialogue for promoting tolerance and fighting against discrimination based on religious motivations.

DROI LIBE

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child.

DROI

This hearing will address the issue of human rights education and Members will have the opportunity to hear about the lessons learned so far and the challenges ahead from different perspectives.

DROI

The Subcommittee on human rights will hold a public hearing on “Attacks on the legal profession and lawyers defending human rights”, on 19 February 2019, from 09.00-10.30, at the European Parliament in Brussels.

DROI SEDE

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries.