Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  AMENDMENTS 204 - 468 - Draft report Credit servicers and credit purchasers

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9 - 45 - Σχέδιο έκθεσης Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

13-11-2019 ECON_AM(2019)643160 PE643.160v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 7 - 23 - Σχέδιο έκθεσης Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

13-11-2019 ECON_AM(2019)643162 PE643.162v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 272 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2020

26-08-2019 ECON_AB(2019)640607 PE640.607v01-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 47 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN