Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ & το ΕΣΕ


Σύμφωνα με τα άρθρα 140 και 141 του Κανονισμού, κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προς τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου (σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό) και προς τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (σχετικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης). Οι κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού πρέπει να ακολουθούνται.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

«Σχέδιο Ηρακλής: Δάνεια σε καθυστέρηση (NPLs) και προστασία των αντισυμβαλλομένων δανειοληπτών»

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Εμμανουήλ ΦΡΑΓΚΟΣ

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ

Αυξήσεις στις προμήθειες τραπεζών

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642872 PE642.872v01-00
ECON

Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

Νομισματική πολιτική ΕΚΤ

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642873 PE642.873v01-00
ECON

Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

  Use of the euro in Venezuela

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642910 PE642.910v01-00
ECON

Antonio TAJANI, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

  Market neutrality principle

15-10-2019 ECON_QZ(2019)641438 PE641.438v01-00
ECON

Ernest URTASUN

  Appointment of Central Bank of Ireland Governor

27-08-2019 ECON_QZ(2019)640606 PE640.606v01-00
ECON

Matt CARTHY

  Deutsche Bank

05-08-2019 ECON_QZ(2019)639967 PE639.967v01-00
ECON

Piernicola PEDICINI

  Measures to achieve the price stability goal

30-07-2019 ECON_QZ(2019)639927 PE639.927v01-00
ECON

Domènec RUIZ DEVESA

  The case of Libra currency

30-07-2019 ECON_QZ(2019)639928 PE639.928v01-00
ECON

Εύα ΚΑΪΛΗ