Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2018

17-10-2019 ECON_PR(2019)642911 PE642.911v01-00
ECON

Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  Market neutrality principle

15-10-2019 ECON_QZ(2019)641438 PE641.438v01-00
ECON

Ernest URTASUN

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

15-10-2019 ECON_PV(2019)09-16-1 PE642.891v01-00
ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

09-10-2019 ECON_PV(2019)10-02-1 PE641.395v01-00
ECON

 

  MINUTES - Monday, 22 July 2019

07-10-2019 ECON_PV(2019)07-22-1 PE639.942v01-00
ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG