Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester Cycles during the 9th legislative term State of play - November 2019
21-11-2019 Briefing

Which supervisory or regulatory treatment of banks’ exposures to sovereign risks?
21-11-2019 Briefing

Economic Dialogue with the President of the Eurogroup - ECON 18 November 2019
14-11-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Implementation of the Stability and Growth Pact (November 2019)
14-11-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Structural Budget Balances in EU Member States - November 2019
14-11-2019 Briefing

Recommendations on the economic policy of the euro area under the 2019 European Semester - November 2019
13-11-2019 Λεπτομερής ανάλυση

The advisory European Fiscal Board
13-11-2019 Briefing

Key features of 2020 Draft Budgetary Plans
12-11-2019 Briefing

External Imbalaces in the Euro Area - November 2019
12-11-2019 Briefing

Country-Specific Recommendations in banking - November 2019
12-11-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Όλες οι αναλυτικές τεκμηριώσεις

Επικοινωνία

  • Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής
  • Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης