Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μη χάσετε:

Images referring to traineeship in front of 2 workers and their PCs
10-04-2024 - 21:58

On 3 April, the Commission presented to EMPL two new proposals to improve working conditions for trainees: a proposal for a Directive on improving and enforcing working conditions for trainees and a proposal to revise the 2014 Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships.

A cloud of different jobs
10-04-2024 - 21:57

During the EMPL Committee meeting on 3 April 2024, the European Commission presented its action plan to tackle labour and skills shortages, proposing to work together with Member States and social partners to address these issues over the coming months and years. The action plan is part of the EU's strategy to boost its competitiveness and enhance its economic and social resilience.

Dennis Radtke
10-04-2024 - 21:57

The rights of workers to be informed and consulted on decisions that affect their working conditions is a crucial right. Indeed, it is protected by the European Charter of Fundamental Rights, part of the European Pillar of Social Rights, and enshrined in the EU Treaties. In this context, more than a thousand European Works Councils (EWCs) were created following the adoption of Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας