Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Τελευταία νέα

ENVI Committee meetings

20-03-2023 - 15:36

The next ENVI committee meetings will take place in Brussels on:

  • Wednesday, 22 March 2023, from 9:00 to 11:30
  • Wednesday, 22 March 2023, from 11:30 to 12:30 (DEVE-ENVI rule 58)
  • Wednesday, 22 March 2023, from 12:30 to 14:00 (Health Working Group)
  • Wednesday, 22 March 2023, from 14:30 to 17:00 (joint hearing ENVI-AGRI)
  • Wednesday, 22 March 2023, from 17:00 to 18:45
  • Thursday, 23 March 2023, from 9:15 to 10:45
  • Tuesday, 28 March 2023, from 9:00 to 10:00 (joint ENVI-AGRI) and from 10:00 to 11:00 (ENVI)
  • Thursday, 30 March 2023, from 15:00 to 16:30

Μη χάσετε:

Carbon Farming Hearing
20-03-2023 - 15:43

The ENVI and AGRI committees are jointly organising on 22 March a public hearing on carbon farming and its practical applications in the EU.

SDGs around plant
17-03-2023 - 11:11

DEVE and ENVI Members will on 22 March consider the draft report on the Implementation and delivery of the Sustainable Development Goals.

Hearing of Virginijus Sinkevičius, LT, Enviromment and Oceans
17-03-2023 - 09:38

On 23 March, ENVI Members will hold their annual structured dialogue exchange with Virginijus Sinkevičius, European Commissioner for the Environment, Oceans and Fisheries.

Water treatment
17-03-2023 - 09:38

At the next meeting on 22-23 March, ENVI Members will consider both key draft reports.

A bee or an honeybee in Latin Apis Mellifera ©AdobeStock/Daniel Prudek
16-03-2023 - 14:51

During the ENVI Committee meeting of 6 March, ENVI Members held the annual structured dialogue with EEA Executive Director Hans Bruyninckx, as part of the Committee’s oversight responsibilities.

Health data space
16-03-2023 - 14:49

On Wednesday 1 March, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) considered, together with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), a draft report on the European Health Data Space (EHDS) proposal.

Reduction of carbon emissions, carbon neutral concept.
16-03-2023 - 14:48

At the ENVI Committee meeting, on March 1 and 2, the Commission presented its proposal on a Union certification framework for carbon removals. 

Laboratory assistant using a multipipette to transfer blood samples ©BELGA-SCIENCE
16-03-2023 - 14:46

On Thursday 2 March, during the Committee meeting, Members considered two draft reports.

Farm certification schemes for sustainable agriculture. CO2
16-03-2023 - 14:44

On 1 March, ENVI Members voted on draft reports concerning sustainable carbon cycles, fluorinated greenhouse gases (F-gases), and substances that deplete the ozone layer (ODS). 

Meetings' Calendar

ENVI Coordinators 9th Legislature

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Twitter Account

Supporting Analyses

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας