Μέλη

Pascal CANFIN
 • Pascal CANFIN Πρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Γαλλία
 
Bas EICKHOUT
 • Bas EICKHOUT Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Κάτω Χώρες
 
César LUENA
 • César LUENA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
Dan-Ştefan MOTREANU
 • Dan-Ştefan MOTREANU Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ρουμανία
 
Anja HAZEKAMP
 • Anja HAZEKAMP Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Κάτω Χώρες
 
Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ελλάδα
 
Bartosz ARŁUKOWICZ
 • Bartosz ARŁUKOWICZ Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Πολωνία
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Μέλος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Δανία
 
Simona BALDASSARRE
 • Simona BALDASSARRE Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Marek Paweł BALT
 • Marek Paweł BALT Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πολωνία