Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

19-03-2020 - Consumer aspects around planned obsolescence: towards longer-lasting products

IMCO 06-02-2020 - 17:36
consumer electronics home appliances with different damages. Broken household goods: monitor,microwave,refrigerator,washing machine,vacuum cleaner etc

The aim of the hearing is discuss the different aspects of planned obsolescence from a consumer protection perspective. Panellists are invited to share their views on the causes and facts behind product obsolescence, to comment on existing policy measures and to issue recommendations for a possible future EU regulatory framework to counter planned obsolescence, with a focus on ensuring a high degree of consumer protection. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-03-2020 - AI and Blockchain: opportunities and challenges for the Single Market

IMCO 19-02-2020 - 09:09
Global communication technology and telecommunication financial network around planet Earth. Blockchain and cryptocurrency concept with copyspace

The aim of the hearing is to explore the opportunities and challenges that two new technologies – artificial intelligence and blockchain – present for the single market. The hearing will be made up of two panels of experts: the first dealing with the use of AI tools in the services sector; the second dealing with the potential of blockchain to improve product safety. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2020 - Hearing on Artificial Intelligence in Criminal Law

LIBE 18-02-2020 - 15:59
artificial intelligence (AI) and criminal law

On 20 February 2020, the LIBE Committee will hold a hearing on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2020 - Hearing on “The role of public transport in low-density areas”

TRAN 11-02-2020 - 12:31
A bus stop is depicted standing in front of a field. Dark clouds indicate a storm is coming. There is no one viewable in the image.

Four experts from Portugal, Sweden, the Czech Republic and Belgium will debate with TRAN Members on the role of public transport in low-density areas. They will raise the specific characteristics and challenges faced by those areas and the resulting importance of services ensuring mobility. The hearing should provide an overview of good practices and case studies and would outline possible recommendations (logistics, pricing policies, etc.) for the future. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2020 - Public hearing - Measures to improve sustainable aquaculture in the EU

PECH 06-02-2020 - 17:43
Aquaculture farms

The objective of this hearing is to listen to different stakeholders about the current challenges facing the aquaculture sector, notably linked to production. The speakers include fish farmers from varied realities, ranging from sea-based aquaculture in the Atlantic and Mediterranean to the ponds of the Czech Republic. Other speakers include researchers and entrepreneurs involved in developing innovative practices, from Hungary, Belgium and Croatia. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2020 - Hearing on the Implementation of the Dublin III Regulation

LIBE 12-02-2020 - 09:57
Dublin III

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament is organising on 19 February 2020 a Hearing on the Implementation of the Dublin III Regulation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-02-2020 - EU Support for innovation in agriculture

AGRI 21-02-2020 - 09:33
Two farmers with their arms in the air and hands clasped in a field of wheat

The public hearing taking place on 18 February focused on EU support for Innovation in Agriculture: first, within the Common Agriculture Policy and the AGRI-EIP and second, in the EU Framework programme for Research and Innovation (Horizon Europe) and the future Mission “Soil health Food”. (Διαβάστε τη συνέχεια)

18-02-2020 - Authoritarianism and shrinking space for freedom of expression

DROI 19-02-2020 - 16:18
DROI

Public hearing on authoritarianism and shrinking space for freedom of expression, press freedom and human rights defenders, with case studies on China, Egypt and Russia (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-02-2020 - Respect for minorities, beliefs and religions

DROI 17-02-2020 - 16:28

This hearing will examine the state of international law on freedom of thought, conscience and religion and study lessons learned from past policies and actions that have contributed towards its protection. Participants will also discuss best practices of interreligious dialogue for promoting tolerance and fighting against discrimination based on religious motivations. (Διαβάστε τη συνέχεια)