Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

CULT

On 2 December 2020, from 16.50 to 18.45, the Committee on Culture and Education will hold a public hearing on "The education package: aims, challenges and prospects for success". The hearing represents an opportunity for the CULT Committee to engage with stakeholders and experts in dissecting the 'education package' published by the Commission on 30 September.

ECON

On 2 December 2020 from 13:45 to 15:45 the ECON Committee will organise a public hearing on "Improving the Accountability of the European Central Bank".

AIDA

On Wednesday, 2 December, AIDA Special Committee will organise a remote Hearing on "AI and Health". The event will include two panels. The first panel will focus on digital governance with the participation of the Minister of Digital Governance of Greece, Kyriakos Pierrakakis, as well as the Head of Unit Public Health Functions, European Centre for Disease Prevention and Control, Vicky Lefevre and Deputy Director General of DG-SANTE, Claire Bury.

FEMM LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) are holding a joint hearing “Combating Gender based Violence: Cyber Violence” on 30 November 2020.

TRAN

Tourism has been high on the TRAN committee’s agenda, with Members actively involved in an ongoing dialogue on sustainable recovery. TRAN also looks towards the future, bearing the strategic orientations of tomorrow’s tourism in mind, and as part of this effort will hold a public hearing on "Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead".

FISC

On 16 November 2020, FISC Members will exchange views with Mrs Grace Perez Navarro, Deputy Director at the OECD Centre for Tax Policy and Administration, Mr Joaquim Miranda Sarmento, Professor at the University of Lisbon and Mrs Liina Carr, ETUC Confederal Secretary.

FEMM

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM), in association with the Delegation for relations with Belarus (D-BY), organized an exchange of views on “Women in Belarus” on 12 November 2020 from 17.00-17.45 remotely.

BECA

On 12 November, four high-level experts provided Members with in-depth information on how to support cancer research in terms of strengthening prevention, diagnosis, treatment and innovation, also with a view to achieving the new Mission on Cancer within Horizon Europe, including financial support. The hearing addressed areas where Member States alone cannot be successful, as in the case of child cancer, rare cancers or research into unknown causes of cancer, which represent 50 % of the cases.

FEMM

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) organized a hearing on “Sexual harassment in the EU institutions: follow-up of the EP resolution” on 9 November 2020 from 14.30-15.45 remotely.

INTA

On 9 November INTA will organise a hearing on EU-China trade and investment relations. The EU and China are two of the biggest traders in the world, with China being the EU's second trading partner. But in recent years the balance of challenges and opportunities in the bilateral relationship has shifted on issues such as market access obstacles and unfair trade practices. On top of this, the COVID-19 pandemic has a big impact on the bilateral and global trade environment.

AFCO JURI LIBE PETI

On 29 October 2020, a hearing on Union Citizenship will be jointly organised by the European Parliament (JURI, LIBE, AFCO and PETI Committees) and the European Commission. The hearing will see a keynote speech by Mr. Didier Reynders, Commissioner for Justice and the participation of the office of the European Ombudsman, as well as representatives from various NGOs.

FEMM AIDA

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM), in association with the Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA), held a public hearing on “Women and digitalisation” on 28 October 2020 between 14:15 - 15:45 remotely.

Load more