Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

Financial services

On Thursday 1 July, 13.45-15.45, the Members of AIDA Special Committee and of ECON Committee will hold a joint hearing with the ECON Committee on AI and Financial Services. In the two panels representatives from the European Commission, the European Central Bank, the European Supervisory Authorities and from the private sector and from civil society will share their views on the potential and limits of AI use in financial services, and on how to mitigate potential negative side-effects.

an adult is holding a child's hand. blurred background.

The Committee on Legal Affairs together with the EP Coordinator on Children's Rights organises a public hearing entitled "Child protection under EU law" on Monday 28 June at 16.45-18.45. The main purpose of this hearing is to investigate the needs of children who find themselves facing civil, family or administrative proceedings and to explore how to achieve best practice in addressing these needs through EU law and policy, and in particular effective child friendly justice.

Countering hybrid threats

On 22 June, MEPs discussed three important documents on how to make the EU more resilient: a study about how to involve the whole society, a study about investments used to destabilise democracy and the 4th working document of INGE rapporteur Sandra Kalniete, called "Building EU resilience against hybrid threats".

FISC Subcommittee

On 22 June, the FISC Subcommittee will host a public hearing on “The development of new tax practices: what new schemes should the EU pay attention to?” from 13:45 to 16:15. The discussion comes in anticipation of the first information exchanges under DAC 6 as well as the evolving situation in terms of tax avoidance practices and schemes.

Lightbulb, bright idea and creative thinking

On Tuesday, 22 June 2021 (13:45-15:45) the CULT Committee will hold a public hearing on the topic "Creative Europe and the cultural and creative sectors in Horizon Europe: how can synergies and potentials be maximized?".

3 pictures assembled together. Main one with a father and son with their backs looking at sheep in the distance. The 2nd one with a female farmer holding a computer tablet sitting among hens. The 3rd one with a cow (only the head) eating grass from a n an outstretched hand.

On 22 June, the Committee on Agriculture and Rural Development organises a public hearing on the perspectives of animal production in the EU in the context of the Green Deal, Farm to Fork and Biodiversity Strategies. Members of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety will also participate in the meeting.

Human Rights

On 21 June 2021, IMCO held a Public Hearing on „Regulations of online platforms and digital service providers in the digital single market: ensuring effective protection of European consumers in the digital economy (DSA/DMA)“.

Minimalist drawing by a black line of a group of people talking with a comic balloon, and a wood and a village on the background

On Wednesday, 16 June 2021 (16:45-18:45), ITRE and CULT Committees held a joint-public hearing on the New European Bauhaus (NEB), a Commission’s interdisciplinary initiative which helps to deliver the European Green Deal by combining design, sustainability and accessibility while fostering building energy efficiency.

symbol of Euro with a farm field in the background

On 16 June 2021, the PETI and AGRI Committees organised a joint hearing on How to treat farmers in a fair and equal manner across the EU. The hearing began presenting two petitions from Lithuania and Poland complaining about the fact that farmers still receive direct payments per hectare below the EU average. It was structured in two panels; the first panel discussed the currently on-going CAP reform; the second panel dealt with how to solve inequality in CAP payments.

Paper ships made as European Union and British flags sailing side by side in the water

The UK has now become the EU’s most important partner in fisheries, with a large number of jointly managed fish stocks and a large EEZ in which a sizeable part of the EU fleet has been fishing. The TCA preserves the possibility for the EU fleet to access UK waters, while accepting a medium-term loss of 25% of the value of historic fishing rights held there.

Europe has faced major challenges over the past six months but is looking forward and investing in long-term solutions. To tackle the fallout of Covid-19, the EU released unprecedented funds to support people, jobs and research. To face the climate emergency, Parliament continued its fight for greener politics and more ambitious goals.

Before the end of 2021, Parliament is to adopt a report on the application so far, of Regulation No. 1141/2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations. AFCO is the lead committee and the hearing is intended to facilitate the committee's analysis of how the regulation is being applied and which improvements could be made. The rapporteurs for the draft report are Mr. R. Wieland (PPE) and Mr. C. Goerens (Renew).

Legislative priorities illustration_

As the committee responsible for shaping the role of the European Parliament in the EU legislative process in order to make it more democratic and transparent, AFCO regularly discusses and proposes ways of enhancing Parliament's legislative powers. During this hearing, AFCO members will reflect on the various elements making up the current legislative process in the EU and on means for improving it.

Περισσότερα στοιχεία