Συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

On 2 December the Foreign Affairs Committee (AFET) will hold an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with national parliaments in two sessions. The meeting is scheduled from 13.45 to 15.45 and 16.45 to 18.45, via remote participation.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Inter-parliamentary Committee meeting (ICM) on "The Evaluation of Eurojust Activities". The meeting is scheduled for Tuesday, 1 December 2020, from 14.15-15.45 and 16.45 to 18.45, via remote participation.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Inter-parliamentary Committee meeting (ICM) on "The first Annual Rule of Law Report by the Commission and the role of national Parliaments". The meeting is scheduled for Tuesday, 10 November 2020, from 14.15 to 18.40, via remote participation.

On 27 October 2020, from 13.45 to 15.45, the JURI Committee will hold an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with National Parliaments on "Better Law Making from a digital perspective". The aim of the meeting is to discuss the role that digitization plays in the legislative process and how to ensure that new legislation is in accordance with modern requirements. The meeting will be webstreamed.