Συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

Woman with baby in her arms

The FEMM Committee jointly with the LIBE and EMPL Committees organised an inter-parliamentary committee meeting on the rights of Ukrainian women fleeing the war. The meeting will take place from 14:30 until 18:00.

ICM AFET

On 27 June, the Committee on Foreign Affairs (AFET), in cooperation with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for Relations with national Parliaments, is inviting Members of national Parliaments of the EU Member States to attend an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) on the EU enlargement policy in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine.

On 17 May 2022, AFCO, in cooperation with the Directorate for Relations with national Parliaments, is holding an Inter-parliamentary Committee Meeting (ICM) to exchange views with Members of National Parliaments on the first results of the Conference on the Future of Europe.

Computer keyboard, white, keys, blue key with wording 'Principle of Subsidiarity'

The European Parliament's Committee on Legal Affairs (JURI) organized on 25 April 2022, from 13.45 to 15.45, an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with National Parliaments on “The EU's Subsidiarity mechanism”.

Joint DROI - JURI ICM on Corporate Responsibility for serious human rights abuses in third countries

The Subcommittee on Human Rights (DROI) and the Committee on Legal Affairs (JURI) will jointly organise an online inter-parliamentary meeting with National Parliaments on 21 April 2022 on “Corporate Responsibility for serious human rights abuses in third countries”. The Committee on International trade (INTA) is also associated to this event.

International Women's Day 2022 FEMM

On 3 March 2022, to celebrate International Women’s Day 2022, the FEMM Committee in collaboration with the National parliaments, organised an Inter-parliamentary Committee meeting titled “An ambitious future for Europe's women after COVID-19: mental load, gender equality in teleworking and unpaid care work after the pandemic”.

Eurojust ICM poster

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Inter-parliamentary Committee meeting (ICM) on "The Evaluation of Activities of Eurojust". The meeting is scheduled for Tuesday, 1 February 2022, from 9.00 to 11.00, via remote participation.

scales, court house, rule of law

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organizes an Inter-parliamentary Committee meeting (ICM) on “The situation of the Rule of Law in the EU”.” The meeting is scheduled on Thursday, 9 December 2021, from 9.00 to 12.00, in the European Parliament premises in Brussels and remotely.

Two women holding up a poster

The FEMM Committee is organising an inter-parliamentary committee meeting on “Eliminating Violence against Women” on 30 November 2021 from 09:00 to 18:45.

Several images representing fields, cows, bee, food and vegetables and ipad

The Committee on Agriculture and Rural Development hold an interparliamentary committee meeting on 18 November, droved by the Chair, Mr Lins, to look into the CAP after 2020, and discuss the development of Strategic Plans in the Member States.

AFCO Banner for ICM 9.11

AFCO, in cooperation with the Legislative Dialogue Unit of the Directorate for Relations with national Parliaments, is inviting Members of national Parliaments of the EU Member States to attend a virtual Interparliamentary Committee Meeting (ICM) to exchange views on the expectations of National Parliaments for the Conference on the Future of Europe.

AIDA interparliamentary meeting with national parliaments

On Monday 8 November, AIDA will organise an AI Summit together with the European Economic and Social Committee (EESC). The morning part, starting at 9.30 CET, will discuss recent AI developments and the future of AI with experts and stakeholders. In the afternoon, at 13.45-16.00, there will be a meeting with the national parliaments (ICM) by the theme 'Artificial Intelligence and the Digital Decade' aimed at deepening AI dialogue between the EP and the national Parliaments.