Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

On 24 February 2021, the LIBE and FEMM Committees will organise a joint hearing on "Attacks on abortion rights and breaches of the Rule of Law in Poland"

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) organized a hearing on “Gender aspects of precarious work" on 25 January 2021, between 13.45 - 14.45 remotely.

On 7 December 2020, between 14.00 - 15.00, the FEMM Committee held a Public Hearing on "Women’s Rights Defenders (WRD) - EU’s role to combat the increasing attacks against WRD and women’s rights"

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) held a joint hearing on “Combating Gender based Violence: Cyber Violence” on 30 November 2020.

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM), in association with the Delegation for relations with Belarus (D-BY), organized an exchange of views on “Women in Belarus” on 12 November 2020 from 17.00-17.45 remotely.

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) organized a hearing on “Sexual harassment in the EU institutions: follow-up of the EP resolution” on 9 November 2020 from 14.30-15.45 remotely.

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM), in association with the Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA), held a public hearing on “Women and digitalisation” on 28 October 2020 between 14:15 - 15:45 remotely.

The Special Committee on Beating Cancer of the European Parliament (BECA), in association with the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) organised a hearing on “Beating Breast Cancer: Challenges and opportunities” on Tuesday 27 October 2020.

A joint committee hearing on “Trafficking in human beings" will be organized by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) on 26 October 2020 from 17:30 – 18:45 remotely.

On 21 September 2020, JURI and FEMM organized a joint hearing on the 'Women on Boards' proposal (2012/0299 (COD)). In November 2012, the Commission published a proposal for a directive on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges, commonly known as the ‘Women on Boards’ proposal. Parliament adopted its first reading position back in November 2013. However, the proposal is still awaiting Council’s first-reading position.

On 4 December, FEMM Committee held a hearing on the EU Strategy for Gender Equality (2020-2024). The aim of the Hearing was to receive input from civil society and the academic world on the incoming European Commission proposal for the Strategy.

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2019, FEMM will hold a Hearing devoted to analyse the state of play of violence against women (VAW) in the EU and to exchange best practices to combat it.

Περισσότερα στοιχεία