Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

On 22 April 2021, the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) and the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) will organize a joint hearing on the Commission proposal for a Pay Transparency Directive.

On Monday, 19 April 2021, the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), will organize the Public Hearing on "Empowering EU supports for women entrepreneurs and investors, including through MFF 2021-2027".

The Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) and the Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation (INGE) held a joint hearing on "Foreign interference on the financing of anti-choice organisations in the EU" on 25 March 2021.

On 24 February 2021, the LIBE and FEMM Committees organised a joint hearing on "Attacks on abortion rights and breaches of the Rule of Law in Poland"

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) organized a hearing on “Gender aspects of precarious work" on 25 January 2021, between 13.45 - 14.45 remotely.

On 7 December 2020, between 14.00 - 15.00, the FEMM Committee held a Public Hearing on "Women’s Rights Defenders (WRD) - EU’s role to combat the increasing attacks against WRD and women’s rights"

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) held a joint hearing on “Combating Gender based Violence: Cyber Violence” on 30 November 2020.

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM), in association with the Delegation for relations with Belarus (D-BY), organized an exchange of views on “Women in Belarus” on 12 November 2020 from 17.00-17.45 remotely.

The Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) organized a hearing on “Sexual harassment in the EU institutions: follow-up of the EP resolution” on 9 November 2020 from 14.30-15.45 remotely.

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM), in association with the Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA), held a public hearing on “Women and digitalisation” on 28 October 2020 between 14:15 - 15:45 remotely.

The Special Committee on Beating Cancer of the European Parliament (BECA), in association with the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) organised a hearing on “Beating Breast Cancer: Challenges and opportunities” on Tuesday 27 October 2020.

A joint committee hearing on “Trafficking in human beings" will be organized by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee on Gender Equality and Women's Rights (FEMM) on 26 October 2020 from 17:30 – 18:45 remotely.

Περισσότερα στοιχεία