Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

sitting person and mobile phone on floor

On Tuesday, 10 May 2022, the FEMM Committee jointly with the LIBE Committee will hold a public hearing on “Combatting gender-based violence online”.

Woman

On Tuesday, 10 May 2022, the FEMM Committee will hold a public hearing on “Women’s rights in Afghanistan”.

Woman and kids in front of Ukrainian flag

On 21 April 2022, the FEMM Committee jointly with the LIBE Committee will hold a public hearing on the situation of women refugees from Ukraine.

Hands holding a hand

On 24 March 2022, the Committee on Women's Rights and Gender Equality together with the Committee on Employment and Social Affairs are organising a joint public hearing on A European Care Strategy - How to improve the lives of the carers and their dependants".

women and men holding hands

On 10 February, the FEMM Committee organised a public hearing as a side event for the Conference on the Future of Europe entitled “Countering the anti-gender movement today to secure a gender equal Europe tomorrow”.

women in bus

On 25 January 2022 the FEMM Committee held a hearing on “Ensuring European transportation works for women”.

Red lighted front door

On 6 December 2021 from 13.45 to 15.00 the FEMM Committee organised a hearing on “Regulation of prostitution in Europe, its cross-border implications and impact on gender equality and women’s rights”.

Drawing of women's profiles

On Thursday 28 October 2021 from 13h45-15h45, the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), jointly with EP Delegation for relations with Afghanistan, organised a public hearing on “Afghan Women as Peace Builders and Community Leaders”.

Open hands with a red heart on top

On Wednesday 27 October 2021 from 13h45-15h45 the FEMM Committee organised a Public Hearing entitled “Enhancing gender equality through common European action on care".

Various aspects of women in poverty
following the COVID impact

On Tuesday 15 June 2021 between 09.00-10.00 the FEMM Committee organised a hearing entitled “Various aspects of women in poverty following the COVID impact”.

City of Hô Chi Minh

On Wednesday 26 May 2021, the Committees on Development (DEVE), in association with the Committee on Women's Rights (FEMM) held a public hearing on addressing inequalities in developing countries, with specific reference to the COVID pandemic.

Many hands together

On Tuesday 25 May 2021 between 17h45-18h45 the FEMM Committee organised a Public Hearing entitled “Socio-economic position of women”.